Menu
14.06.2022

Every time you start a new project, you can face a lot of questions both to the client and to yourself, so often when a client sets a task, you need to somehow turn on the "light bulb" in your head.

Kitab tükənməz bilik mənbəyidir. Kitabların həyatımızda rolunu qiymətləndirmək çox çətindir.

31.05.2022

Barnum effekti (Forer effekti) insanların birbaşa onlara aid olan və onları ən yaxşı tərəfdən göstərən məlumatlara qeyd-şərtsiz inanma meylidir.

Coğrafiya ərazi təhlilinə əsaslanan bir elmdir. Ənənəvi olaraq xəritələr ərazi təhlili üçün bir vasitə kimi istifadə edilmişdir. Lakin elmi-texniki inqilab dövrü və insanın təsərrüfat fəaliyyətinin müvafiq inkişafı ilə əlaqədar istehsalın ərazi təşkili üçün yeni alətlər meydana çıxdı.

Virtual reallıq onun real dünya ilə üst-üstə düşməsini təmin edir. Bu texnologiya video, şəkillər və 3D məzmunu real dünya obyektlərinin üzərinə yerləşdirməklə real mühitləri yenidən yarada bilər.